SmartLab

Schema de Granturi: Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC VINGA

Titlul proiectului: ”Dotarea cu laboratoare inteligente a LICEULUI TEHNOLOGIC VINGA”

Cod proiect  F-PNRR-SmartLabs-2023-0355